Efficient delete of a slice element

Lets define a simple slice

  slice := make([]string, 0, 5)
  slice = append(slice, "element0")
  slice = append(slice, "element1")
  slice = append(slice, "element2")
  slice = append(slice, "element3")
  slice = append(slice, "element4")

Print its content and length

  for idx := range slice {
    fmt.Println(idx, "\t", slice[idx])
  }
  fmt.Println("length: ", len(slice))

Delete element2

// delete element2
  delElement := "element2"
  fmt.Println("element to delete:", "\t", delElement)
  for idx := range slice {
    if slice[idx] == delElement {
      slice[idx] = slice[len(slice)-1]
      slice[len(slice)-1] = ""
      slice = slice[:len(slice)-1]
      break
    }
  }

Print it with the updated length

  for idx := range slice {
    fmt.Println(idx, "\t", slice[idx])
  }
  fmt.Println("length: ", len(slice))
0